Czym jest ADF?

W internecie możecie znaleźć tzw. pliki ADF. ADF to skrót od Amiga Disk File, czyli Plik Dysku Amigowego. Plik ten stanowi dokładną kopię dyskietki amigowej. Wystarczy po prostu odczytać dysk od ścieżki 0 do 79 i umieścić wszystkie zawarte na nim dane w jednym transferowalnym pliku: pliku ADF. Z takiego właśnie formatu plików korzystają emulatory takie, jak Fellow, czy WinFellow.
(Młodszym) bratem plików ADF jest DMS. Są to pliki, które można również traktować jako dyski Amigi. Możecie przekonwertować ADF-y na DMS-y i odwrotnie korzystając z Dosowego: "XDMS" (kliknij tutaj, żeby zassać z sieci).

Więc?

Możecie zapisać pliki ADF z powrotem do wersji Amigowej, a także zrobić takie pliki samemu. Tym oto sposobem możecie sporządzić kopie bezpieczeństwa Waszych ulubionych gier, pograć w nie używając WinFellow, a później ponownie zgrać je na Waszą kochaną Amigę Jest to całkiem łatwe.
Plik ADF umieszczony w Waszym PC można przenieść bezpośrednio na Amigę używając kabla null-modem (do połączeń szeregowych). Później trzeba użyć programu użytkowego (ADF2DISK), aby przywrócić oryginalną strukturę plików. Proces ten można również odwrócić, konwertując zawartość pamięci RAM Amigi przez kabel null-modem do PC.

Jak przenieść oprogramowanie przenoszące dane?!

Aby przenieść dane między PC i Amigą, a także vice versa, musicie na obu komputerach uruchomić odpowiednie oprogramowanie. Tu pojawia się pierwszy problem: Jak przenieść oprogramowanie wymagane do właściwego przeniesienia danych? Taka kura i jajko. Problem ten możecie rozwiącać następującymi metodami:

  • Używając programu, który potrafi odczytać dyskietki sformatowane dla PC

    Jeśli macie dyskietki z KickROM-em w wersji 2.0 (lub wyższej) i Workbench-em w wersji 2.0 (lub wyższej) to jesteście również posiadaczymi wymaganego oprogramowania. Pierwszym krokiem będzie więc sformatowanie 3.5" dyskietki podwójnej gęstości na Waszym PC. Możecie skopiować nań również potrzebne pliki (na przykład: TwinExpress). Krokiem drugim będzie uruchomienie Amigi z Workbench-em 2.0 (lub wyższym) i włożenie dysku do napędu (DF0:) Amigi. Potrzebne programy znajdziecie w katalogu "/storage/dosdrivers". Jeśli uruchomicie plik "PC0" Wasza Amiga automatycznie wykryje, że włożona dyskietka sformatowana jest na PC i wyświetli dla niej dodatkową ikonę. Aby korzystać z DF1: użyjcie "PC1". Możecie teraz kliknąć na nową ikonkę i zobaczyć, że pliki, które na nią kopiujecie stały się widoczne (jeśli nie, spróbujcie w menu "Window" Workbench-a wybrać "Show -> All Files").
  • Prosząc znajomego Amigowca, aby stworzył dyskietkę z oprogramowaniem do przenoszenia

    Jeśli macie kilku przyjaciół, którzy są posiadaczami Amigi możecie poprosić któregoś z nich, aby przegrał na dyskietkę oprogramowanie transferowe. Jeśli natomiast nie macie przyjaciół, którzy mają Amigi, lub co gorsze nie macie wogóle przyjaciół możecie spróbować poprosić o to kogoś z amigowej newsgroup-y (comp.sys.amiga.misc).
Przenoszenie z PC na Amigę

Istnieje wiele sposobów przenoszenia ADF-a z PC na Amigę. Liczba możliwości jednakże jest surowo uzależniona od ilości pamięci w Amidze, oraz tym czy posiada ona dysk twardy. Tyle tytułem ogólnych informacji. Po skopiowaniu własciwego oprogramowania na Amidze i PC możemy rozpocząć sam proces zgrywania ADF-ów. Dobrym programem służącym do tego jest "TwinExpress" (kliknij tutaj w celu zgrania z sieci). Program ów umożliwia przekazywanie danych między kompami przy pomocy kabelka null-modem (szeregoweg) Możecie użyć kabla standardowego (3 przewody danych) lub kabla szybkiego (tzw. "fast nullmodem) udostępniającego 7 przewodów dla danych. Teraz podłączcie końcówki kabla do portów PC: komunikacyjnego (COM) lub szeregowego i z drugiej strony do szeregowego łącza Amigi. Uruchomcie "TwinExpress" na obu komputerach. Prawdopodobnie będziecie musieli kilkakrotnie zamknąć i uruchomić ponownie program na PC, ponieważ czasami występują problemy z uzyskaniem połączenia. Upewnijcie się, że ustawiliście właściwy numer portu komunikacyjnego w "TwinExpress" na PC. Dostępność portów COM możecie sprawdzić używając w Win9x Panelu Sterowania=>System=>Właściwości=>Menedżer urządzeń. W podglądzie portów możecie sprawdzić, które (com & lpt) są dostępne. Teraz, gdy "TwinExpress" ustanowił poprawne połączenie między komputerami jesteśmy gotowi do rozpoczęcia przesyłu danych. "TwinExpress-a" możecie używać zarówno na PC, jak i Amidze. Dla przenoszenia danych nie ma to najmniejszego znaczenia, ponieważ dysponuje tym samym interfejsem. A oto, jak skopiować plik ADF pod nazwą 'game' z katalogu C:\ADFS na PC do dh0:adfs na Amidze, pracując "TwinExpress-em" na PC:

TWIN> copy c:\adfs\game.adf ~ram:game.adf

Przenoszenie z Amigi na PC

Możecie również używać "TwinExpress-a" do kopiowania plików z Amigi na PC:

TWIN> copy ~ram:game.adf c:\adfs\game.adf

Plik typu ADF ma objętość 880Kb (880 x 1024 = 901120 bajtów), a przed ponownym zapisem na dyskietke podczas transferu tych danych muszą one być przechowywane gdzieś w samej Amidze. Problemem jest to, że znakomita większość Amig ma tylko 512Kb pamięci (Chip), więc pliki ADF nie mogą być w pełni i przez cały czas umieszczone w ramdysku (RAM:). Nawet 1024Kb RAM nie jest wystarczające, ponieważ uruchomiony system operacyjny także zużywa potrzebne zasoby pamięci. Jeśli macie dysk twardy lub ponad 1536Kb pamięci RAM, możecie dokonywać transferu ADF-a bezpośrednio.

Rozwiązanie dla ilości dostępnej pamięci mniejszej niż 1536Kb

Możecie użyć programiku TRANSDISK, który umożliwia pocięcie pliku ADF w kilka o mniejszej objętości. Tym sposobem nie będziecie musieli kopiować całego pliku ADF na raz korzystając z dużej ilości pamięci. Najpierw musicie wpisać komendę w shell-u CLI (standardowy shell Amigi). CLI> transdisk >RAM:part_1.adf -s 0 -e 19 Spowoduje to odczyt pierwszych 20 ścieżek z dysku DF0: i zapisanie ich do pamięci RAM: w postaci "part_1.adf". Możecie teraz przenieść ten plik na PC, co zwolni nam pamięć ramdysku Amigi. Teraz możecie analogicznie utworzyć kolejny plik składowy i ponownie wysłać go do PeCeta. Czynność tą musicie powtrzać, aż prześlecie wszystkie pliki składowe na dysk twardy PC. Ilość plików składowych zależana jest od rozmiaru pamięci Amigi. W przypadku komputera z 512Kb pamięci musicie utworzyć 4 pliki składowe, ale już, gdy Amiga ma 1MB RAM wystarczą dwa pliki. Poniższy przykład wykorzystuje proces utworzenia czterech plików składowych:

CLI> transdisk >RAM:part_2.adf -s 20 -e 39

Przenieś ten plik na PC, następnie opróżnij RAM Amigi
CLI> transdisk >RAM:part_3.adf -s 40 -e 59

Przenieś ten plik na PC, następnie opróżnij RAM Amigi
CLI> transdisk >RAM:part_4.adf -s 60 -e 79

Przenieś ten plik na PC, następnie opróżnij RAM Amigi
Gdy już przeniosłeś wszystkie pliki składowe, wprowadź poniższe polecenie w DOS-ie na PC:

C:\> copy /B part_1.adf+part_2.adf+part_3.adf+part_4.adf whole.adf

Jest to jedyny skuteczny sposób, aby ludzie, których Amigi mają mniej niż 1536Kb pamięci lub nie mają dysku twardego mogli przenieść ADF-a. Kupno rozszerzenia pamięci lub dysku twardego w przyszłości znacznie ułatwi życie.

Zapis ADF-a z powrotem na dyskietkę

Gdy ADF jest już przeniesiony na dysk twardy lub ramdysk możecie przenieść go ponownie na oryginalny dysk amigowy. Programem, który to umożliwia jest ADF2DISK (kliknij tu aby zgrać na dysk). Musicie włożyć czystą dyskietkę do napędu DF0: i uruchomić ADF2DISK następującą komendą:

CLI> adf2disk RAM:whole.adf

Plik ADF nazwany "whole.adf" zostanie zapisany na dyskietkę.

W tej chwili nie wiemy, czy posiadacze kompów z ilością pamięci mniejszą niż 1536Kb będę mogli użyć triku z dzieleniem plików w tę właśnie stronę, zapisując ADF-a partiami ustalając ścieżki do zapisania. Kłopot w tym, że nie znam wszystkich parametrów stosowanych podczas używania ADF2DISK. Jeśli ktoś je zna - proszę mailujcie (jęz. angielski) lub do Szatana (jęz. polski)!

Tworzenie pliku ADF na Amidze

Zgodnie z tym, co wyczytaliście powyżej istnieje możliwość tworzenia Waszych własnych ADF-ów z oryginalnych dyskietek amigowych. Proces ten potrafi wykonać program Transdisk (kliknij tutaj aby zgrać na dysk). Aby stworzyć plik ADF odczytując dyskietkę amigową z napędu DF0: należy użyć poniższego polecenia :

CLI> transdisk >RAM:game.adf -s 0 -e 79

Tym sposobem cały plik ADF zostanie przeniesiony do ramdysku. Jeśli jednak nie macie wystarczającej ilości pamięci RAM musicie zastosować się do przepisów umieszczonych powyżej w rozdziałach 'Rozwiązanie dla ilości dostępnej pamięci mniejszej niż 1536Kb'. Następnie możecie przenieść utworzony plik ADF zgodnie z opisem z 'Przenoszenie z Amigi na PC'.

Powodzenia!

Worfje